gioi thieu
Hotline: 01228028297
Chương trình đào tạo gia sư
ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIA SƯ, RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SƯ PHẠM

1. Những phẩm chất đạo đức cần có ở người gia sư

1.1. Phẩm chất đạo đức tiên quyết-Nhẫn

1.2. Phẩm chất đạo đức gương mẫu- Lễ

1.3. Phẩm chất đạo đức gắn kết sự bền chặt với phụ huynh- Nghĩa

1.4. Phẩm chất đạo đức khằng định niềm tin với phụ huynh và học sinh-Tín

2. Kiến thức tâm lý học lứa tuổi

2.1. Dạy học, giáo dục và sự phát triển tâm lý

2.2. Các giai đoạn phát triển tâm lý học sinh

2.3. Sự phát triển tâm lý học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông

2.4. Hoạt động học và sự phát triển trí tuệ của học sinh

2.5. Hoạt động giao tiếp của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, học sinh phổ thông

2.6. Sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh

3. Kiến thức tâm lý học sư phạm

3.1. Hoạt động dạy học của giáo viên

3.2. Hoạt động học tập của học sinh

3.2.1. Hình thành động cơ học tập

3.2.2. Hình thành mục đích học tập

3.2.3. Hình thành các hành động học tập

4. Kiến thức giáo dục học

4.1. Tri thức và niềm tin đạo đức

4.2. Động cơ và tình cảm đạo đức

4.3. Thiện chí và thói quen đạo đức

Trang:   [1]  
 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA SƯ NHÂN TRÍ
 Giấy phép đăng ký: 0309893334/Sở KH &ĐT TPHCM
Trụ sở chính: 460 Lê Văn Việt, Quận 9, TPHCM
Điện thoại: 08 6280 9386       www.daotaogiasu.edu.vn
Website được thiết kế và bảo trì bởi:
Công ty TNHH TM - DV Thiết kế & Quảng Cáo Trực Tuyến Việt